O PROJEKTU

O PROJEKTU

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

O NÁS,
KONTAKT

O NÁS,
KONTAKT

animovanepribehy.cz, opak, z. s., 2019

MAPA
CESTY

MAPA
CESTY

O PROJEKTU

O PROJEKTU

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

DATABÁZE
PŘÍBĚHŮ

O NÁS,
KONTAKT

O NÁS,
KONTAKT

MAPA
CESTY

MAPA
CESTY

ANIMOVANÉ PŘÍBĚHY

Probádej příběhy z různých koutů světa a vytvoř si z nich animovaný film, komiks nebo krátkou sekvenci. Příběhy z různých míst a různého stáří vybíráme podle jejich aktuálnosti.

Projekt je cílen na výchovu dětí a mládeže, a to v oblastech rozvoje měkkých dovedností a mediální výchovy. Skládá se z následujících částí:

PŘÍBĚHY

Hlavním tématem projektu jsou příběhy, které slouží jako inspirace pro vytvoření a oživení příběhů vlastních.

Hlavním kritériem pro výběr příběhu je jeho aktuálnost. Nechceme se vázat místním, ani časovým omezením.

Témata příběhů vybíráme tak, aby reflektovala aktuální témata naší současné společnosti. Hledáme různé příběhy z odlišných kultur, které nám ukážou, že pravdy, které bereme jako samozřejmé v naší kultuře, se z jiného úhlu pohledu tak jasně nejeví a dají nám možnost vidět sebe sama z většího odstupu/nadhledu a mimo naší kulturní a časovou bublinu.

Chceme pomocí těchto příběhů nastavit zrcadlo naší společnosti i sobě samému.
PRACOVNÍ LISTY

Pracovní listy obsahují anotaci příběhu, příběh samotný, podněty k úvahám a navrhovaný postup další práce.
Tyto listy jsou využity během workshopu.
Jsou volně dostupné ZDE.

WORKSHOPY

Na začátku workshopu si každý z účastníků vybere jeden z pracovních listů, se kterým bude dál pracovat a zpracuje ho podle sebe. Každý se může příběhem nechat inspirovat a aplikovat ho na svoje prostředí. Na základě této inspirace vytvoří vlastní scénář. Výstupem bude komiks, sekvence nebo krátký film.Hlavním cílem je vytvoření vlastního příběhu za použití sebereflexe a vlastní imaginace.

Účastníci si mohou během workshopu vyzkoušet animační stroje (mohou si nakreslit vlastní animaci a pak si jí v animačním stroji přehrát).

Workshopy probíhají na různých místech po ČR, výhledově i v zahraničí. Mapa ZDE.

Pokud máte zájem o workshop, neváhejte nás KONTAKTOVAT.
Cena workshopu na vyžádání.
O WORKSHOPU

Cílová skupina:
Pro děti ve dvou věkových kategoriích: - 10-13 let a 13-18 let.

Jak bude workshop probíhat:
Workshop má dvě základní formy, uzavřený (pro konkrétní objednanou skupinu na konkrétní čas) a otevřený (součástí festivalu apod.). Forma otevřeného workshopu je koncipovaná jako průchozí workshop. Návštěvník se zastaví a zůstane na dobu jakou bude chtít.

Kolik lidí se může zúčastnit:
Forma uzavřeného workshopu je pro skupinu maximálně 7 lidí na jednoho lektora. Forma workshopu tzv. ”průchoďáku” je neomezena.

Délka workshopu:
Forma uzavřeného workshopu trvá ideálně půl dne.
Otevřený i uzavřený workshop trvá ideálně půl dne. (3 hodiny minimálně)
U obou forem workshopu je třeba připočítat čas na instalaci a deinstalaci. (zhruba 2 hodiny)

Realizační podmínky pro workshop a výstavu:
Prostor s napojením na elektřinu. Výtvarné potřeby pro workshop včetně propagačních materiálů budou součástí realizace workshopu.

Prostorová omezení na workshop/výstavu:
Ideální prostor pro workshop (venkovní i vnitřní) je však plocha velikosti minimálně půlky třídy. Workshop však není omezen téměř jakýmkoliv vnitřním či venkovním prostorem.

ANIMAČNÍ STROJE

Vzhledem k neustálé přítomnosti digitálních médií jsou animované obrazy všudypřítomné. Cílem strojů je přiblížení základních principů animace divákovi.

Animační stroje jsou interaktivní pomůckou pro práci s dětmi a studenty. Umožňují podrobný náhled do světa animace. Představují první pokusy, jak rozhýbat obraz v době před nástupem filmu.

Jeden ze strojů si prohlédni ZDE.PLÁN CESTY

Jako hlavní body naší trasy vybíráme místa, kde vznikají občanské iniciativy, které se snaží oživit veřejný prostor. Oslovujeme kulturní centra a instituce, spolky, občanské iniciativy, kina, galerie, muzea, knihovny, dětské domovy, domovy dětí a mládeže a školy v Čechách a na Slovensku (do budoucna s možným přesahem do zahraničí v rámci euroregionu).

Výhodou mobility je, že lze dojet do míst, kam by se jinak projekt nedostal z ekonomických či jiných důvodů. Projekt není vázaný na konkrétní instituce/ budovy apod.

Mapa workshopů které již proběhly ZDE.

MgA. Pavla Šnajdarová

+420604944923,

pavla@op-k.cz, www.op-k.czAnimované příběhy vytváří spolek Opak.

Opak, z. s.


Projekt zaštiťují:

Ultrafun

ultrafun.eu

Animánie

animanie.cz

Podporují nás:

Ministerstvo kultury

mkcr.cz

Praha 1

praha1.cz

BAJKY
pro mladší

VLK A HAVRAN

SPOR SLUNCE A VĚTRU

JAK SE LIŠKA A ČÁP NAVZÁJEM HOSTILI

ÚDY A ŽALUDEK

pro starší

O MORÁLNÍCH ZÁKLADECH EKONOMICKÝCH VZTAHŮ

PRVOTNÍ DLUH

ZKOUŠKA DOSPĚLOSTI

ROVNOSTÁŘSKA SPOLEČNOST